روز شمار تاریخ

روزشمار تاریخ

(5 تیر): خشم خراسانی ها از قتل ابومسلم:

20 روز طول کشید تا خبر قتل ابومسلم خراسانی از بغداد به توس (خراسان) برسد و خشم خراسانی ها را باعث آید [منظور خراسان بزرگتر است که اینک بیشتر اراضی آن در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان واقع شده اند]. ابومسلم خراسانی 5 ژوئن سال 755 میلادی در بین النهرین (عراق امروز) به تحریک منصور خلیفه عباسی ترور شده بود.

قیام هواداران ابومسلم علیه اعراب (امویان) گرچه سرانجام به استقلال ایران انجامید، ولی در آن ایام به جایی نرسید. ابومسلم متولد اصفهان که ژنرالی در خراسان بود در سال 737 میلادی، پس از تصرف شهر مرو، بر ضد حکومت بنی امیه قیام کرد و طی چند نبرد به حکومت آنان پایان داد و خلافت را به عباسیان منتقل ساخت. طولی نکشید که ابومسلم متوجه شد عباسیان هم در دنیاپرستی دست کمی از امویان ندارند و لذا به انتقاد از آنان پرداخت و همین امر باعث شد که منصور خلیفه عباسی احساس خطر کند و او را از میان بردارد.

(6 تیر): روزی که ایرانیان دوباره بر سراسر ایران حاکم شدند:

ایالت کرمان 27 ژوئن سال 967 میلادی به متصرفات فناخسرو دیلمی پیوست. در آن زمان ایالت کرمان که جنوب آن را خلیج فارس و دریای عمان تشکیل می داد به مراتب وسیع تر از امروز بود. با پیوستن کرمان به قلمرو عضدالدوله، سراسر ایران دارای حکومت های ایرانی شد که سامانیان و آل بویه سهم بیشتری داشتند. قلمرو عضدالدوله پس از پیوستن کرمان، شامل سراسر جنوب و مرکز ایران بود. فناخسرو معروف به عضدالدوله پسر رکن الدوله در اصفهان به دنیا آمده بود. پدر و دو عموی او از دیلمان (شمال ایران) برخاسته بودند که به همراه «ماکان کاکی» و مردآویز، پرچم استقلال ایران و جدا ساختن آن را از قلمرو خلفای عباسی برافراشته بودند و موفق به این کار مهم شدند. بغداد به تصرف علی بویه (عماد الدوله) درآمد و از آن زمان، خلفای عباسی تحت نفوذ و اقتدار ایرانیان قرار داشتند.
/ 0 نظر / 34 بازدید