برای تماس با ما از اینجا کمک بگیرید

برای ارتباط با نشریه طلوع قاینات می توانید از روشهای زیر استفاده کنید:

تلفن و فاکس دفتر: 5090 522 - 0562

شماره همراه مدیرمسئول: ٠٩٣٥٤٩٦١٩١١  -  ٠٩١٥٨٦٠٠٣٢٢

صندوق پستی: 156 - خراسان جنوبی، شهر قاین، خیابان امام رضا، روبروی بانک کشاورزی مرکزی

ای میل: tolueqaenat@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 14 بازدید