گزارش نماینده قاینات

 

 

 

گزارش نماینده قاینات

(جمعه 14 خرداد):

 

پیگیری رشته های تحصیلی دانشکده پرستاری: همراه دکتر دهقانی بعد از جلسه هیات امنای دانشگاه به اطاق دکتر محقق معاون آموزشی وزیر بهداشت و درمان رفتیم و پیگیر دو رشته مطرح برای دانشکده شدیم که با برخورد مثبت دکتر محقق مواجه شدیم و قرار شد دانشکاه بیرجند مهیا بودن شرائط تاسیس رشته ها را به وزارت منعکس کند تا در اولین جلسه شورای گسترش بررسی و تصویب شود، اضافه می نمایم در اواخر سال 1388 رسماً شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشکده پرستاری قاین را تصویب کرده است.

سخنرانی مهم در مسجد جامع قاین:

به مناسبت سالگرد افتتاح مجلس، هفته بزرگداشت مقام زن، سالگرد ارتحال امام و ارائه گزارش عملکرد جلسه ای در مسجد جامع گرفتم که خلاصه سخنرانی در سایت آمده و گزیده هائی از آن بشرح زیر است: [...] آغاز پانزدهمین سال نمایندگی، مزیتها و مشقتها: از روز 7/3/89 پانزدهمین سال نمایندگی اینجانب شروع می شود و باید توجه داشت که همیشه خدمت طولانی دارای ویژگیهای مثبت و منفی است که از آن بعنوان مزیت و مشقت یاد می کنیم: الف: مزیتها: مزیتها عبارتند از ایجاد ارتباطات قوی با مدیران کشور، بوجود آمدن تسلط بر امور، پیدا کردن اطلاعات منطقه و... که باعث افزایش کارآمدی می شود.

ب: مشقتها: مشقتها عبارتند از افزایش نارضایتی های کسانی که خواسته های آنان بر آورده نشده، جوسازی مخالفین، متوسل شدن مخالفین به هر حیله و نیرنگی برای تضعیف مسؤل و... که این امور باعث کندی کار می شود. در هر حال دوره طولانی خدمت ضمن مزیتهائی که دارد مشقاتی نیز دارد که باید آنرا تحمل کرد و هر چقدر مسؤل قوی تر وصاحب نظرتر باشد مقاومتها و مخالفتها بیشتر خواهد بود و مردم باید توجه نمایند که اگر در گوشه و کنار صدای مخالفی شنیدند ناشی از سوء رفتار نیست بلکه ناشی از ناراحتی مخالفین است که بر اثر طولانی شدن دوران مسؤلیت حوصله وتحمل مخالفین آنان لبریز شده وبرای خارج کردن رقیب دست به هر کاری می زنند.

اقدامات اجرائی در بخشهای: الف: آموزشی و فرهنگی: جشنواره ها، کتابخانه، فضای ورزشی، مجتمع فرهنگی، دانشگاه و... برگزاری جشنواره های مختلف زعفران وزرشک طی دوره نمایندگی اینجانب با تحمل مشکلات فراوان از اقدامات بسیار مثبتی است که انجام شده است. احداث فضای ورزشی شهری و روستائی قابل توجه در شهرستان، احداث کتابخانه آستان قدس، تصویب احداث کتابخانه توسط وزارت ارشاد در سفر دولت، احداث مجتمع فرهنگی ارشاد، تصویب مجتمع فرهنگی بزرگ در قاین در سفر سوم دولت از جمله اقدامات فرهنگی انجام شده است. تاسیس دانشکده پرستاری، تاسیس دانشکده فنی، تاسیس آموزشکده فنی و حرفه ای منحصرا با تلاش اینجانب صورت گرفته است. ارتقای دانشگاه پیام نور قاین از 500 دانشجو به 2500 دانشجو و تاسیس دانشگاه پیام نور خضری و دشت بیاض ودانشگاه پیام نور زیرکوه و زهان نیز از کارهای انجام شده است و در یک جمله اینکه در حال حاضر با 8000 دانشجو و دهها هزار مترمربع ساختمان شهرستان قاینات وضع مطاوبی دارد که اینجانب تلاشهای انکار ناپذیر و زیادی در این خصوص داشته ام.

ب: صنعتی: در این بخش تلاش شده صنعت برای محصولات منطقه فراهم شود و نزدیک به 90 درصد سرمایه گذاری با پول غیربومی انجام و برای استقرار صنایع زیربنائی تلاش شده و مطالعات معادن تا حدودی انجام و اکتشاف معدن مس ورزگ در آینده نزدیک شروع خواهد شد. در این بخش گامهای مؤثری برداشته ام و یکی از اقدامات مهم بومی کردن صنعت بوده که کارخانه فراوری زرشک که از محصولات دیگری مثل انار و انگور نیز استفاده می کند یکی از مصادیق آن می باشد.

ج: سایرموارد: در زمینه تقسیمات کشوری شهرستان قاینات به 5 بخش و 7 شهر ارتقا پیدا کرده و دو منطقه زیرکوه و نیمبلوک تقاضای ارتقا به شهرستان دارند که منطقه زیرکوه با مشکل لاینحلی مواجه نبوده ودر دست اقدام است ولی منطقه نیمبلوک با دو مشکل کمبود جمعیت و واگرائی جمعیتی مواجه است. تاسیس ادارات زیادی از قبیل تعاون، میراث فرهنگی، امور آب، صنایع، استاندارد و... در این مدت صورت گرفته است. در بخش راه گامهای بزرگی برداشته شده و در بخش مسکن شهرستان قاینات حائز مقام برتر در مسکن مهر ایران شده است. در سایر موارد نیز پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده که در این مجال امکان پرداختن به همه آنها فراهم نیست.

تبلیغات زودرس انتخاباتی و اقدامات ایذائی: از اتفاقاتی که در قاینات رخ داده و در کشور نادر است تبلیغات زودرس انتخابات است که در شرائط فعلی حتی بصورت خانه به خانه وجود دارد که نگرانی برای آن نیست ولی این فضا تبعات منفی وزشتی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف: کوچک جلوه دادن کارها: هنگامی که فضا را انتخاباتی می کنند تلاش می شود به منظور ضربه زدن به رقیب آنچه او فعالیت می کند کوچک و ناچیز معرفی شود. ب: افزایش توقعات از نماینده: گرچه وقتی عملکردها بیان می شود آقایان براحتی نقش نماینده را منکر می شوند ولی چون دروغگو کم حافظه است در جای دیگر همه نقائص و کمبودها را متوجه نماینده مجلس می کنند. ج: آب به آسیاب دشمن ریختن: گاهی این اقدامات بگونه ای صورت می گیرد که دوستان منکر واقعیات روشنی می شوند که به ناچار آب به آسیاب دشمن می ریزند.

وظیفه مردم: توقعی که از مردم دارم این است که به اتکاء نماینده و سایر مسؤلین نقش سازنده خود را کنار نگذارند و خصوصاً در موارد زیر فعال باشند: الف: مشارکت اقتصادی: اگر مردم با روی هم گذاشتن سرمایه های اندک خود در سرمایه گذاریها مشارکت نمایند علاوه بر رونق اقتصادی منطقه منافع شخصی هم نصیب آنان خواهد شد که می توانند به کمک آن سرمایه گذاری دیگری داشته باشند. ب: مشارکت سیاسی اجتماعی: گاهی مسائلی در استان پیش میاید که ممکن است بدون دلیل و به ناحق بخواهند منافع مردم ما را زیر پا بگذارند در این موارد مؤثرترین نقش را مردم دارند که انتظار می رود نقش خود را ایفاء نمایند.

نقش مسولین: مسؤلین تمام تلاش خود را در جهت منافع حوزه ماموریت خود باید بکار ببرند و از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و موارد زیر را سرلوحه کار همیشه خود قرار دهند: پیگیری مسائل با جسارت، به روز بودن و داشتن برنامه، انتقال مشکلات به مافوق. جایگاه نماینده: اینجانب دفاع از شهرستان را در هر شرائط وظیفه خدشه ناپذیر خود می دانم و در این مسیر استفاده از فرصتها، مدیریت زمان و پیگیری مستمر را هرگز فراموش نکرده ام، فحشها و ناسزاها را تحمل و از خطای دیگران گذشت داشته ام و بخاطر مردم قاینات از کسانی منت کشیده ام که هرگز حاضر نیستم بخاطر خود، جلوی آنها حاضر شوم.

حاشیه های سخنرانی مسجدجامع قاین:

الف: جمعیت حاضر تقریبا تمام صحن مسجد را پرکرده بود و علیرغم طولانی شدن صحبت من جمعیت به دقت گوش می داد و هیچکس از جلسه خارج نشد. ب: چنین اجتماعی کمتر اتفاق میافتد مگر درجلسات تبلیغات انتخابات. ج: ظاهرا مخالفین تحمل جلسه را نداشتند لذا یک نفر را فرستاده بودند تا با طرح سؤالات تکراری کهنه و بیجا نظم جلسه را به هم بزند ولی با هوشیاری کامل جلسه بخوبی مدیریت شد و اتفاقی نیفتاد. د: بعد از پایان جلسه مردم به شدت دور من ریختند و تشکر کردند و پیامکهای زیادی در تشکر به من رسید. هـ: این جلسه که تقریبا از اطراف نیز در آن حضور داشتند مجددا مردم را در فضای انتخابات قرار داد و جو سیاسی شهر را زنده کرد.

نماز جمعه قاین: امام جمعه قاین در خطبه ها به تبیین برخی کارهای خود پرداخته و تعریض به دیگران نیز داشته که اینجانب از صحبت ایشان استقبال میکنم و به محض دستیابی به آن عینا در سایت قرار میدهم.

توضیح: در این شماره به علت کمبود جا فقط به همین مقدار از گزارش هفتگی نماینده قاینات بسنده کردیم.

/ 0 نظر / 22 بازدید