برگزاری جشنواره سرود و تئاتر مقطع راهنمایی پسران استان در شهرستان قاین

برگزاری جشنواره سرود و تئاتر مقطع راهنمایی پسران استان در شهرستان قاین

مرحله استانی جشنواره های سرود و تئاتر عروسکی و صحنه ای دانش آموزان شهرستانها و مناطق استان خراسان جنوبی به مدت یک روز در شهرستان قاین با شرکت 10 گروه سرود، 7 گروه تئاتر صحنه ای و 2 گروه تئاتر عروسکی در سالن فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی و تالار فرهنگ خانه معلم برگزار گردید. در این مسابقات شهرستانها و مناطق به ترتیب زیر رتبه های اول تا سوم استانی را از آن خود نمودند:

* گروه سرود شهرستان فردوس رتبه اول. گروه سرود شهرستان قاین رتبه دوم. گروه سرود شهرستان بیرجند رتبه سوم.

* گروه تئاتر عروسکی شهرستان قاین رتبه اول. گروه تئاتر عروسکی شهرستان بشرویه رتبه دوم.

* تئاتر صحنه ای شهرستان فردوس رتبه اول. تئاتر صحنه ای شهرستان قاین رتبه دوم. تئاتر صحنه ای سرایان رتبه سوم.

/ 0 نظر / 18 بازدید